Gastouderbureaus worden jaarlijks door de GGD onder de loep genomen, om te controleren of het bureau zich houdt aan de wet- en regelgeving kinderopvang. Daarbij bekijkt men onze (financiële) administratie, welke gegevens wij verwerken, of de overeenkomsten compleet zijn en of wij ons inspannen om de kwaliteit van de geboden opvang te borgen. Wij doen dat onder andere door de trainingen die wij aanbieden en de bezoeken die wij afleggen. Hieronder vind je de verslagen van de afgelopen jaren.

Bekijk hier welke gastouders bij ons aangesloten zijn en waren en hoe zij beoordeeld zijn door de inspectie.