Voor jou als gastouder kan het aantrekkelijk zijn om zelfstandig ondernemer te worden. Hiermee kan je in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. Uiteraard zijn er ook verplichtingen aan verbonden. Check hier of jij zelfstandige bent voor de Belastingdienst.

Criteria zelfstandig ondernemen

Of jij als zelfstandig ondernemer kan worden aangemerkt, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van uw omstandigheden of jij aan die eisen voldoet. Zo kijkt de Belastingdienst onder andere naar de volgende criteria:

 • Maak je winst en zo ja hoeveel?
 • Voer je een eigen administratie?
 • Heb je meerdere klanten?
 • Werf je de klanten zelf actief?
 • besteed je minstens 1225 uur op jaarbasis aan jouw bedrijf?
 • Loop je ondernemersrisico?

Spelregels

Voldoe jij aan de criteria? Dan kan je wellicht door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt vervolgens per individueel geval of er sprake is van:

 • Een dienstbetrekking
 • Zelfstandig ondernemerschap
 • Resultaat uit overige werkzaamheden

Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting beoordeelt de Belastingdienst jouw situatie. De Belastingdienst kan dan tot een ander oordeel komen, waardoor u jouw inkomsten anders moet aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat kan financieel nadelig uitpakken.

Een ander oordeel kan alleen betekenen dat je bijvoorbeeld jouw inkomsten niet als ‘winst uit onderneming’ mag verantwoorden, maar als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ had moeten aangeven. De consequentie hiervan is dat je dan achteraf gezien toch geen recht hebt op de ondernemersfaciliteiten zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Deze regelingen worden versoberd, waardoor het te behalen voordeel kleiner wordt.

Zorg voor een goed adres om jouw belastingaangifte te verzorgen. Een accountant kan helpen om een simpele maar goede administratie te voeren en kan protest aantekenen en volgen indien de Belastingdienst het ondernemerschap betwijfelt.

Plichten aan zelfstandig ondernemerschap

Naast de fiscale voordelen die het zelfstandig ondernemerschap met zich mee brengt, dien je je ook te houden aan de volgende verplichtingen:

 • je dient een deugdelijke administratie te voeren
 • Houd alle gewerkte uren bij in een agenda, ook voor en nawerk, overleg, scholing.
 • je dient zelf te factureren aan uw vraagouders (via het bureau)
 • je moet per jaar minimaal 3 verschillende opdrachtgevers (ouders/gezinnen) hebben

Jij dient zorg te dragen voor een verantwoorde opvang, die voldoet aan de eisen van de wet

Omdat de inkomsten (verminderd met de zakelijke kosten) in de aangifte inkomstenbelasting dienen te worden aangegeven in de rubriek ‘Winst uit onderneming’ dienen na afloop van het jaar een balans, verlies- en winstrekening en een vermogensvergelijking te worden opgesteld. Indien je dit niet zelf kan, zal je dit dus moeten laten verzorgen door een administratiekantoor. Dit brengt uiteraard wel extra kosten met zich mee. Deze kosten kan je echter wel als aftrekpost opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting.

Belasting

Er zijn twee zekerheden in het leven, de dood en belastingen. Toch zijn die twee niet even vervelend. Ja, jij bent als zelfstandig ondernemer ook verplicht om aangifte te doen, maar er zijn wat zaken die in jouw voordeel uitpakken.

Wat moet u betalen?

 • Jij betaalt inkomstenbelasting, maar op dit moment, zeker als starter, betaal je weinig tot niets.
 • Jij betaalt de premie volksverzekeringen.

Als (startend) zelfstandig ondernemer heb je recht op de volgende kortingen;

 • Startersaftrek (3 jaar) 2123,- euro
 • gemaakte kosten die aantoonbaar werkgerelateerd zijn (bonnen bewaren dus!)
 • zelfstandigenaftrek 7280,- euro
 • mkb winstvrijstelling 14% over het bedrag na aftrek van het bovenstaande.
 • eventueel een oudedagsreserve, maar dit komt bijna niet voor.

Veel kosten die jij maakt om jouw gastouderopvang goed te laten functioneren zijn aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen. Dat is fijn.

Door kosten af te trekken van jouw belastbaar inkomen (dat wat je omzet met uw opvang), daalt dat bedrag en betaal je dus minder belasting. In de ideale situatie zou je zoveel kosten hebben dat je geen belasting betaald, maar je moet natuurlijk een administratie bijhouden die klopt. Je bewaart dus alle bonnen en facturen en houdt een vorm van boekhouding bij waar deze bedragen, het product en de productgroep genoemd worden. Wij kunnen jou op weg helpen om een goede administratie op te zetten.

Wat kan u aftrekken?

In principe zijn veel zaken af te trekken, bijvoorbeeld telefoonkosten, luiers, kantoorartikelen. De Belastingdienst heeft op basis van de aangiftes van gastouders wel een goed beeld van de kosten in dit beroep en schat de kosten op 10 tot 15% van de bruto omzet in.

Het is wel zo dat de belastingdienst geen verwarring wil over zaken die zowel privé als beroepsmatig gebruikt worden. Om die reden zijn veel zaken niet aftrekbaar. Als je bijvoorbeeld zelf een baby hebt en ook een baby in de opvang en je koopt een box, dan is deze niet aftrekbaar, omdat het aannemelijk is dat jouw eigen kind hier ook gebruik van maakt. Als je een schutting plaatst in de achtertuin zodat de kinderen niet de straat op kunnen, dan is ook die niet aftrekbaar. Jij gebruikt de tuin ook privé.

Heb jij toevallig geen belastingrecht gestudeerd of een bedrijf gerund? Je kan met ons jouw vragen bespreken en als dat nog niets verheldert, schakelen wij onze belastingadviseur in. Deze site van de Belastingdienst is ook een fijne bron van informatie!