Heb ik eigenlijk recht op kinderopvangtoeslag tijdens ouderschapsverlof?

Ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

Heb ik eigenlijk recht op kinderopvangtoeslag na de scheiding?

Als je gaat scheiden of uit elkaar gaat, ben je geen toeslagpartner meer van elkaar. Deze wijziging gaat pas in als:

– je een verzoek hiervoor bij de rechtbank hebt ingediend of als de rechtbank dit heeft vastgesteld én

– je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven als je partner.

Je krijgt de toeslagen dan niet meer samen. Ook verandert de hoogte van de toeslag. De belastingdienst krijgt de wijziging van de gemeente en past jouw toeslag met terugwerkende kracht aan je nieuwe situatie aan. Controleer dit op Mijn toeslagen. Is de wijziging niet doorgegeven? Geef deze dan alsnog door. Dus ben je gescheiden? Dan gaat er het een en ander veranderen. Bel de instanties na je scheiding om te weten hoe je ervoor staat.

Co-ouderschap en kinderopvangtoeslag

Ben je gescheiden en wonen de kinderen een deel van de week bij jou en de rest van de week bij je ex-partner? Dan zijn jullie co-ouders als de kinderen:

– ten minste 3 dagen per week bij jou wonen;

– ten minste 3 dagen per week bij je ex-partner wonen;

– op je woonadres of op het woonadres van je ex-partner staan ingeschreven.

Co-ouders kunnen allebei kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder voor het eigen deel van de kosten. Als co-ouders kan je samen kinderopvangtoeslag krijgen voor maximaal 230 uur per kind per maand. Je kan online je wijzigingen doorgeven.

Kind bij je ex-partner ingeschreven

Wil je kinderopvangtoeslag aanvragen voor je kind en staat je kind niet bij jou ingeschreven, maar bij je ex-partner? Stuur dan een brief naar: Belastingdienst/Toeslagen, Postbus 4510, 6401 JA Heerlen.

In de kinderdagopvang werkt men met het 4 ogen principe om veiligheid te borgen, hoe zit dat bij gastouders?

Bij gastouderopvang werkt het anders dan in een kindercentrum. jij kiest zelf jouw gastouder en jouw kind wordt alleen door deze persoon opgevangen. Bij een kindercentrum beslis je niet zelf wie jouw kind opvangt en daarom is het vanaf 2013 verplicht dat er continu toezicht door vier ogen (twee personen) is. Bij gastouderopvang bouw je een vertrouwensrelatie met de gastouder op en je kan de opvang dagelijks met haar afstemmen. Daarnaast brengt de bemiddelingsmedewerker van De Duiventil periodiek een bezoek aan jouw gastouder. In principe kennen we in de gastouderopvang daarom het zes-ogen-principe, de ogen van de gastouder, van jou en van de bemiddelaar.

Hoe werkt de urenregistratie?

Gastouderbureau De Duiventil werkt met een zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk uren- en administratiesysteem. Uiterlijk op de laatste dag van de maand dient de gastouder haar opgevangen uren in. Sommige gastouders doen dit halverwege de maand, omdat zij op de 20ste factureren. De gastouder kan hiervoor inloggen in het systeem van Gastouderbureau De Duiventil. De gastouder kan heel gemakkelijk per kind het aantal opgevangen uren indienen en verzenden. Als de gastouder de uren heeft verzonden, ontvangt de ouder een mail met daarin de melding dat er een nieuwe urenregistratie is ingediend. De ouder kan dan ook inloggen in het systeem om vervolgens de opgevangen uren goed te keuren of af te keuren. Bij goedkeuring worden de uren gefactureerd en bij afkeuring van de opgevangen uren ontvangt de gastouder hiervan een bericht met het verzoek om de urenregistratie aan te passen. Mocht je vergeten de uren goed te keuren, dan gebeurt dat automatisch

Wat houdt de kassiersfunctie van het gastouderbureau in?

Gastouderbureau De Duiventil heeft een strak betaalschema. Wij incasseren de opvangkosten voor de gastouders en bureaukosten voor onszelf. Dat doen wij op en na de 20ste, of op en na de 1ste van de maand afhankelijk van de keuze van jouw gastouder. In ons uitgebreide uren- en administratiesysteem hebben zowel ouders als gastouder toegang tot alle urenoverzichten, facturen, vergoedingsoverzichten, betaal statussen van facturen en jaaroverzichten. De dag na ontvangst van een betaling wordt deze doorbetaald aan de gastouder. Bank opdrachten worden echter niet verwerkt in het weekend en op feestdagen. Je kan kiezen tussen automatische incasso en zelf overmaken.

Tarieven van het bureau en de gastouder

Onze kosten zijn simpel; per gezin brengen wij maandelijks €45,- in rekening. Je kan voor dat bedrag de eigen kinderen bij maximaal twee gastouders onderbrengen. Mocht je meer gastouders gebruiken, dan brengen wij per volgende gastouder 10,- Euro per maand extra in rekening. De vervangende gastouder brengt het eigen uurtarief in rekening. Je betaalt de bureaukosten vanaf de startdatum van de opvang, per hele maand. Er is geen verrekening op basis van het aantal dagen in de maand. Er is 1 uitzondering wanneer er geen bureaukosten in rekening gebracht worden. Dat is als de gastouder met zwangerschapsverlof is en er geen vervangende opvang via ons loopt.

Jouw gastouder kiest zelf het door hem/haar gewenste uurtarief.

Voorbeeld: de gastouder rekent 6,20 per uur. Jij neemt een 40 weken contract aangezien jouw kind tijdens vakanties niet komt en jouw kind komt twee dagen in de week 9uur. Dat is 18 uur per week x 40 weken = 720 uur per jaar. Je deelt dat door 12 maanden. Je ontvangt immers elke maand hetzelfde bedrag aan kinderopvangtoeslag ongeacht het aantal opvanguren in de betreffende maand. In dit geval dus 720 : 12 = 60 uur per maand opvang. Dit geef je door aan de belastingdienst.

De gemiddelde maandelijkse kosten zijn dan 60 x 6,20 = € 372,- + € 45 bureaukosten = € 417. Het gemiddelde uurtarief is dan € 417 :60= € 6,95 per uur.

Je krijgt opvangtoeslag over maximaal € 7,52 (in 2024) per uur. Afhankelijk van het inkomen ontvang je 33,3% (inkomen vanaf 132.251,-) tot maximaal 96% ( inkomen tot 25.528,-) van die 6,95 als toeslag. Voor het tweede en volgende kinderen gelden andere percentages (67,6% tot 96%).

In dit voorbeeld gaan wij uit van een gezamenlijk toetsingsinkomen van 50.000,- (modaal fulltime + parttime)

Je krijgt dan 83,7% vergoed. 60 uur per maand x 6,95 = 417 x 83,7% = € 349,03 per maand kinderopvangtoeslag. Jij betaalt dus gemiddeld per maand € 417 – € 349,03= € 67,97 zelf. Dat komt netto neer op € 1,13 per uur!
Bij de aanvraag wordt gevraagd naar het toetsingsinkomen, dat is het totale bedrag van het bruto inkomen (van jou en partner). Het bestaat uit de volgende componenten: Som van; Box 1; Inkomen uit werk en woning: salaris, uitkering of pensioen. Box 2; Inkomen uit aanmerkelijk belang. Box 3; Inkomen uit sparen en beleggen. Minus; Fiscale aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrente). Vrijstellingen sparen. Persoonsgebonden aftrek (bijvoorbeeld alimentatie).

Aan deze voorbeeldberekening kunnen geen rechten ontleent worden.