Hoeveel kinderen mag ik opvangen?

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, maximaal 4 kinderen tot 2 jaar en maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.  Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder. Als de opvanglocatie niet ruim genoeg is, kan de GGD afwijken van het maximum van 6 en dit naar beneden bijstellen.

Wat is een VOG en wat is het PRK?

Een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen. De aanvraag van een VOG kost ongeveer €40,- en is voor rekening van de gastouder. Indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor alle volwassen huisgenoten vanaf 18 jaar om een VOG aan te vragen. Dit geldt ook voor stagiaires en structureel aanwezigen. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken. lees hier meer. Vraag onderaan de gastouder pagina een VOG aan

Op hoeveel locaties mag ik opvang verlenen?

Het aantal opvanglocaties waar je als gastouder opvang mag aanbieden is onbeperkt zolang de opvanglocaties voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Een medewerker van De Duiventil zal op iedere opvanglocatie een risico-inventarisatie uitvoeren. Iedere opvanglocatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden geregistreerd. Vanuit financieel oogpunt is het voor jou als gastouder voordeliger om op minder locaties opvang aan te bieden aangezien gemeentes voor een extra LRKP-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen. De volgende wettelijke eisen gelden voor de opvanglocatie : voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn, de woning dient altijd rookvrij te zijn en er dienen voldoende goed functionerende rookmelders (op iedere verdieping minimaal één) aanwezig te zijn. Uiteraard lopen we tijdens de risico inventarisatie en evaluatie alle mogelijke risico’s van een woning na. Je mag met meerdere gastouders op 1 locatie werken, maar het maximum aantal kinderen blijft gelijk. Het LRK nummer is gelinkt aan de persoon en locatie.

Wat is een achterwacht?

Een achterwacht is iemand die dicht bij jou in de buurt woonachtig is die je kan oproepen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer jij voor vier of meer kinderen tegelijkertijd de opvang verzorgd, is het verplicht om een achterwacht te hebben. De achterwacht moet binnen 15 minuten op de opvanglocatie aanwezig kunnen zijn om de zorg voor de kinderen van jou als gastouder over te nemen. De achterwacht hoeft geen PRK registratie, ervaringscertificaat of certificaat kinder EHBO te hebben aangezien het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan je denkt. De buurvrouw, partner, of een andere kennis kan bijvoorbeeld achterwacht zijn. Je zet de achterwacht in als je bijvoorbeeld met spoed weg moet. De achterwacht neemt afhankelijk van de situatie contact op met de ouders, zodat zij hun kinderen komen ophalen. De achterwacht is beslist geen inval om even naar de tandarts of supermarkt te gaan. De opvang vind buiten noodgevallen om altijd plaats met de gastouder ter plaatse.

Hoe werkt de urenregistratie bij de Duiventil?

De Duiventil werkt met een zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk uren- en administratiesysteem. Het heet Portabase en is één van de meest gebruikte urenregistratie software. Uiterlijk op de laatste dag van de maand dient de gastouder haar opgevangen uren in. De gastouder kan hiervoor inloggen in het systeem van De Duiventil. De gastouder kan heel gemakkelijk per kind het aantal opgevangen uren indienen en verzenden. Als de gastouder de uren heeft verzonden ontvangt de ouder een bericht met daarin de melding dat er een nieuwe urenregistratie is ingediend. De ouder kan dan ook inloggen in het systeem om vervolgens de opgevangen uren goed te keuren of af te keuren. Bij goedkeuring worden de uren gefactureerd en bij afkeuring van de opgevangen uren ontvangt de gastouder hiervan een bericht met het verzoek om de urenregistratie aan te passen. Vergeet de ouder om de uren goed te keuren, dan gebeurd dit automatisch na 5 dagen.

Hoe lopen de betalingen bij de Duiventil?

De Duiventil heeft een strak betaalschema. De Duiventil hanteert vaste facturerings- en uitbetalingsmomenten zodat ouders en gastouders op een transparante manier exact weten op welk moment er uitbetaald wordt. Als gastouder kies je er voor om op de 20ste of de 1ste te factureren. Dat kan achteraf of vooruit zijn. Vraagouders maken de factuur zelf over of betalen via automatische incasso (AI is de meest gebruikte methode). In ons uitgebreide uren- en administratiesysteem hebben zowel ouders als gastouder toegang tot alle urenoverzichten, facturen, vergoedingsoverzichten, betaalstatussen van facturen en jaaroverzichten. De dag na ontvangst van een betaling, wordt deze doorbetaald aan de gastouder. Uitzondering zijn de weekenden en feestdagen. Ondanks alle automatisering verwerken banken dan geen opdrachten.

Welke EHBO certificaten zijn geldig?

Als gastouder moet je verplicht in het bezit zijn van een EHBO-certificaat. Maar niet alle certificaten zijn goedgekeurd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de certificaten die wel zijn goedgekeurd in een nieuw Register EHBO-certificaten gastouderopvang opgenomen. De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instellingen zijn opgenomen in Register EHBO-certificaten gastouderopvang:

a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

b. Eerste Hulp van het Oranje Kruis, voor zover afgegeven per 1 januari 2017;

c. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

d. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

e. Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

f. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

g. Eerstehulpverlener van NIKTA;

h. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

i. Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening;

j. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

k. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;

l. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening;

m. Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK) van CIBOT.

Heb ik recht op doorbetaling bij ziekte, pensioen, arbeidsongeschiktheid?

Dit ligt aan de overeenkomst die je sluit met de ouders. Als je werkt met een overeenkomst van opdracht niet. Dit is het geval als je per kind per uur betaald wordt. Als jij werkt met een overeenkomst van opdracht betaal je zelf belasting over jouw inkomsten, word je niet doorbetaald als je ziek bent of werkloos wordt en heb je geen recht op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats. Als jij in dienst bent bij de ouder heb je wel bepaalde rechten. Dit is soms het geval als je bij de ouders thuis opvang aanbiedt en een (beperkte) arbeidsovereenkomst hebt gesloten (regeling dienstverlening aan huis). Je krijgt per uur betaald, ongeacht het aantal aanwezige kinderen. Je hebt dan recht op het minimumloon (voor iemand van 23 jaar of ouder, incl. 8% vakantietoeslag), vier weken doorbetaalde vakantie per jaar en maximaal zes weken lang doorbetaling tegen 70% van het minimumloon bij ziekte. Als gastouder in eigen huis is het raadzaam om te onderzoeken of pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid te betalen zijn. Een andere optie is een bed & brood fonds.

Maakt het uit of ik ga werken in een koop- of huurwoning?

In jouw koopwoning mag jij zonder belemmering een gastouderopvang starten. Als je huurwoning hebt die alleen een woonbestemming heeft, dan mag je zonder toestemming van de verhuurder daarin geen bedrijfsactiviteiten uitvoeren. We zullen dit toelichten. Heb je een huurwoning, dan dien je de woning in overeenstemming met de bestemming te gebruiken (huurbestemming). Bij een huurwoning is dit doorgaans een woonbestemming. Daarom staat normaal gesproken in de huurovereenkomst de bepaling dat het gehuurde alleen gebruikt mag worden om in te wonen. Dit betekent dat in het gehuurde geen bedrijfsactiviteiten uitgevoerd mogen worden. Soms geeft een huurovereenkomst nog de mogelijkheid om de verhuurder hiervoor om toestemming te vragen. Weigert je verhuurder deze toestemming te geven, dan kun je de rechtbank om vervangende toestemming vragen. De kans is echter klein dat een rechtbank dit zal doen. Vang je als gastouder kinderen in je huurwoning op, dan is dit als een bedrijfsactiviteit aan te merken. Je hebt hiervoor dus toestemming van je verhuurder nodig. Blijf je zonder toestemming van je verhuurder de kinderen opvangen, dan kan dit leiden tot ontbinding van je huurovereenkomst en ontruiming. Je verhuurder heeft hiervoor wel de toestemming van de rechtbank nodig.