De meeste gastouders aan huis werken met de regeling dienstverlening aan huis Deze regeling maakt het mogelijk om als particulier een persoon in dienst te nemen zonder dat je hiermee aangemerkt wordt als werkgever. Je hoeft dus geen loonadministratie bij te houden en geen werkgeversafdrachten te doen. Wel spreek je samen of wat tot de werkzaamheden behoort en wat het uurloon daarvoor is. Dat uurloon is in ieder geval het minimumloon inclusief 8% vakantietoeslag. €14,- per uur is echt wel het minimum en afhankelijk van de locatie en het aantal op te vangen kinderen en andere taken kan dat oplopen tot €25,-. Ook betaal je 4 vakantieweken door en mocht de gastouder ziek worden, wordt zij maximaal 6 weken doorbetaald.

Een gastouder die als ZZP-er actief is (of een direct familielid) kan een prijs per uur, per kind afspreken, net als een gastouder die in haar eigen huis opvang aanbied. In dat geval worden er geen vakantie of ziektedagen doorbetaald. Als er uit meerdere gezinnen kinderen opgavangen worden is een ZZP-er een goede optie. Dan maakt het namelijk niet uit als er verschillende opvangtijden zijn tussen de gezinnen.

  • De gastouder ontvangt minimaal het minimumloon op basis van een 36-urige werkweek. Daarbij maakt het niet uit op hoeveel kinderen zij past. Als je het minimumloon betaalt, moet je rekening houden met periodieke stijgingen hiervan. Het minimumloon wordt aangepast in januari en juli van een jaar. De precieze bedragen vind je op de website van de Rijksoverheid. Je kunt er ook voor kiezen om een tarief per kind af te spreken, maar het bedrag moet, per uur dat de gastouder werkt, boven het minimumloon uitkomen. Hier bovenop komt 8% aan vakantietoeslag. Dit is inbegrepen in de uurprijs.
    Daarnaast betaal je de kosten voor het gastouderbureau. Hoe hoog de kosten hiervoor zijn verschilt per gastouderbureau. Het is dus een goed idee om goed rond te kijken.
  • De gastouder krijgt 4 x het aantal gewerkte dagen aan doorbetaalde vakantie. Als een gastouder drie dagen werkt, heeft ze dus recht op twaalf dagen doorbetaalde vakantie.
  • Wanneer de gastouder op een wettelijke feestdag haar werkdag heeft, wordt deze ook doorbetaald.
  • Als de gastouder ziek wordt, heeft ze, na twee wachtdagen, maximaal 6 weken recht op doorbetaling bij ziekte. De gastouder heeft dan recht op 70% van het salaris, maar tenminste het wettelijk minimumloon. Over de uren dat de gastouder ziek is, kun je geen kinderopvangtoeslag terug krijgen.

Opvang van kinderen uit meerdere gezinnen aan één adres door de gastouder:
Wil de gastouder de opvang van kinderen van andere gezinnen aan het geregistreerde adres van de ouders de opvang gaan verzorgen, dan gelden ook weer andere regels. Voor het gemak noemen wij het LRK-geregistreerde adres ‘gezin 1’. De gastouder staat geregistreerd in het LRK aan het adres van gezin 1. Gezin 2 wil ook de kinderen bij dat gezin door de gastouder laten opvangen. Dat kan. Gezin 1 sluit met de gastouder (meestal) een overeenkomst volgens de Regeling Dienstverlening Aan Huis (indien die regeling van toepassing is uiteraard). Gezin 2 (en eventueel gezin 3 enz.) sluit ook een overeenkomst met de gastouder maar in dit geval geldt een ‘reguliere’ gastouderopvang overeenkomst. Dit betekent onder andere dat gezin 2 géén doorbetalingsverplichting heeft bij ziekte en/of vakantie. Gezin 1 heeft dit wel (bij RDAH)! De gastouder dient minimaal een minimum loon plus 8% vakantiegeld te ontvangen. De kosten mogen onder alle gezinnen verdeeld worden (let op; er komt een maar…). Gezin 1 blijft in dit geval wel altijd verantwoordelijk voor doorbetaling van het minimumloon. Wij doet dit NIET! (verdelen van de kosten onder de ouders)! Omdat de regeling al dusdanig complex op zich is, hebben wij er voor gekozen deze constructie niet op deze wijze te hanteren. Wij raden gastouders en ouders stellig af met een dergelijk systeem te werken. Het lijkt wellicht financieel aantrekkelijk maar het is administratief gezien erg ingewikkeld. Bovendien komen onderlinge relaties al snel in het geding. Er volgen verwijten over afwezigheid, ziekte, en andere en/of bijzondere afspraken, enz. Bij ons geldt in dit geval dat gezin 1 onder de Regeling Dienstverlening aan Huis blijft vallen met het tarief zoals afgesproken (minimaal het minimumloon e.d.) en gezinnen 2 en 3 enz. de reguliere gastouderopvang overeenkomst aangaan met hun eigen afgesproken uurtarief. Op deze manier blijven afspraken zuiver, helder en voorkom je ‘gedoe’.