Soms is het gewoon de meest geschikte oplossing om opvang in jouw eigen huis plaats te laten vinden. De kinderen hebben hun eigen plek en je hoeft zelf voor en na werk niet eerst langs de opvang.

Als er een gastouder gevonden is door jouzelf of via ons, dan moet er natuurlijk het een en ander geregeld worden om in aanmerking te komen voor opvangtoeslag.

stap 1; Gastouder vinden en afstemmen welke zorg en eventuele huishoudelijke taken gewenst zijn, wanneer en tijdens welke periodes.

stap 2; Risico inventarisatie uitvoeren. De woning dient veilig te zijn, de bemiddelingsmedewerker toetst dat en beschrijft de woonsituatie. Dat verslag gaat samen met de exploitatieaanvraag naar de gemeente

stap 3: exploitatieaanvraag verzenden. Het bureau verzorgt de aanvraag bij de gemeente, zij schakelen vervolgens de GGD in.

stap 4; De GGD neemt contact op met de gastouder om een bezoek af te spreken op de opvang locatie. Zij schouwen de woning en spreken de gastouder om zeker te zijn dat zij in staat is om goede zorg te bieden. De GGD maakt daar een inspectierapport van op en verzend dit met een advies om wel of niet geregistreerd te worden naar de gemeente.

stap 5; De gemeente neemt het advies over en registreert de opvang locatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Vanaf dat moment zal de GGD de locatie periodiek bezoeken, al is het in de praktijk zo dat opvanglocaties aan huis niet jaarlijks bezocht worden gezien de aard van de opvang.

stap 6; Nu de registratiedatum bekend is kan de opvangovereenkomst opgemaakt worden en de opvang starten.

Als de opvang loopt, zal de gastouder de contractueel overeengekomen uren maandelijks via ons online portal aanbieden. Daarbij kan een vast aantal uur per maand ingevoerd worden, of op basis van planning gewerkt worden. Het bureau verzorgt de kassiersfunctie en facturatie.