Omdat jij als gastouder de verantwoordelijke taak hebt om de kinderen van anderen op te vangen, stellen zowel wij als de overheid strikte eisen aan de gastouders.

Als gastouder dien je bij ons:

  • Bij het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) te staan ingeschreven.
  • Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te bezitten.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag te bezitten. en geregistreerd zijn in het PRK (Personenregister Kinderopvang)
  • 18+ Medebewoners en regelmatige bezoekers staan ook geregistreerd in het PRK indien de opvang bij u thuis plaatsvindt.
  • In het bezit te zijn van een diploma welke op onderstaande diploma lijst vermeld staat.
  • Minimaal een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Mocht er onverhoopt toch een ongeval plaatsvinden in jouw opvang, dan is het van groot belang dat de verzekering afdoende is. Bij Gastouderbureau De Duiventil is aansluiting dan ook niet mogelijk zonder aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. Deze kost een paar Euro per maand, maar kan enorme kosten besparen. Wij adviseren jou graag als je dit nog niet hebt.

Waar kan ik deze benodigde documenten verkrijgen?

De verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 kan je volgen bij een aanbieder naar eigen keuze, bijvoorbeeld via diplomaroute.nl. Het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen kan je vrij simpel in orde maken via bijvoorbeeld het Rode kruis, Oranje kruis, of Livis. De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan je aanvragen bij jou in de gemeente op het gemeentehuis, de website van de gemeente of het stadskantoor. Aanvragen kan ook via ons onderaan de vorige pagina. Dat scheelt weer een bezoek aan de gemeente. Vraag de VOG pas aan als u zich wilt registreren in het PRK. De VOG mag op moment van registratie niet ouder zijn dan 2 maanden.

De Duiventil kan jou in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) inschrijven, wanneer wij in het bezit zijn van bovenstaande documenten. Houdt er rekening mee dat de inschrijving tot wel 10 weken in beslag neemt. We melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvind. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. Er zijn gemeentes in Nederland die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRK. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf te voldoen. De gemeente stuurt een nota aan De Duiventil voor deze “leges”. Wij zullen voorafgaand aan de registratie deze kosten aan de betreffende gastouder factureren als inschrijfkosten gastouder en de aanvraag indienen bij de gemeente zodra deze factuur is voldaan. Deze leges zijn verschillend qua hoogte per gemeente. (een verhuizing geldt tevens als nieuwe inschrijving) Klik hier voor het leges overzicht.

PRK

In maart 2018 trad het personenregister kinderopvang (PRK) in werking en moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich daarin inschrijven. Zo kan de overheid iedereen die op een opvangplek aanwezig is continu screenen, met als doel een veiliger kinderopvang.

Wie moeten zich inschrijven in de gastouderopvang?

– Gastouders en hun volwassen huisgenoten;

– Uitzendkrachten, stagiairs (ongeacht leeftijd), vrijwilligers en zelfstandigen;

– Iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster, de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt of vrienden en vriendinnen van volwassen kinderen die regelmatig tijdens opvanguren over de vloer komen. Al deze personen moeten zich inschrijven in het register. Alle mensen die in het personenregister moeten komen te staan, kunnen zich met DigiD inschrijven via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Degene die zich inschrijft in het PRK moet zelf het VOG-kenmerk toevoegen. Het VOG-kenmerk vindt u op uw Verklaring Omtrent Gedrag.

Zodra je bent ingeschreven laat je het ons, jouw gastouderbureau, weten. Dat kan via een koppelverzoek vanuit het PRK. Wij loggen vervolgens in en koppelen de ingeschreven personen aan onze organisatie. Zo wordt het iedereen duidelijk wie er met kinderen werken of wie er met kinderen in aanraking komen en dragen we met zijn allen bij aan een veilige opvangomgeving binnen onze geweldige gastouderopvang.

Hoe werkt het?

-Ga naar https://personenregisterkinderopvang.duo.nl

-Klik op “inschrijven”

-Log in met jouw Digid

-Bij punt 3 klik je op “toevoegen” en voer je het kenmerk in dat bijna bovenaan jouw VOG staat (18 getallen).

-Klik op opslaan, het systeem controleert het nummer, na een paar minuten zie je of het klopt of afgekeurd is.

-Bij punt 4 dien je een koppeling verzoek in. zoek ons bureau op en klik op “verzoek”

Elke persoon dient zelf in te loggen en zelf het koppel verzoek te maken. 18+ inwonenden die al bekend zijn bij ons kunnen wij traceren en koppelen. Namen die niet bekend zijn, kunnen wij logischerwijs ook niet koppelen. Stuur in dat geval even een mailtje om aan te geven wie gekoppeld moet worden. Zorg dat jij, jouw huisgenoten en alle personen die zich in moeten schrijven in het PRK beschikken over een geldige DigiD. Belangrijk is: Alle vrijwilligers, stagiaires, buren die koffie komen drinken, moeten zich inschrijven in het personenregister met een VOG niet ouder dan twee maanden. Inschrijving in het personenregister kost € 12,-