Op 15 december heeft onze overheid laten weten dat de kinderopvang en de scholen vijf weken gaan sluiten. In tegenstelling tot de sluiting van maart 2020 geldt dit NIET voor de gastouderopvang.

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. De kinderopvang sluit dus niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt.

Dus hoewel de gastouderopvang niet verplicht gesloten is geldt er wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Helaas is het voor sommige gastouders bijzonder lastig om opvang aan te bieden voor alle klanten in verband met eigen kinderen die na de kerstvakantie ook thuis zijn. Er zijn namelijk scholen die weigeren om kinderen op school op te vangen tegen de overheidsverordening in. Kinderopvang is ook een cruciaal beroep. Hierdoor ontstaat een overmachtssituatie die jouw gastouder kan doen besluiten een strengere afweging te maken bij het bieden van opvang, of zelfs kan doen besluiten de opvang tijdelijk te sluiten. In veel gevallen hebben zij een partner die nu ook vanuit huis werkt en kinderen die hun eigen kamer nodig hebben, waardoor een opvang slaapplaats komt te vervallen. Redelijkerwijs kan in die gevallen niet verlangt worden (alle kinderen) opvang te bieden.

Dit betekent dat wij ouders zonder cruciaal beroep dringend adviseren om vanaf woensdag 16 december 2020 tot 18 januari 2021 hun kind niet meer naar de gastouder te brengen. Zij worden gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden om hiermee het virus niet verder te verspreiden.

Doorbetaling:

Er is nog een hoop onduidelijk, dus er volgt op korte termijn sowieso een update. Duidelijk is in ieder geval wel dat de overheid wederom de eigen bijdrage zal gaan vergoeden. Dit geldt voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang. Wij verzoeken daarom wederom de kinderopvangfactuur te allen tijden door te betalen, omdat deze voor iedereen gecompenseerd wordt door onze overheid.

Zorg daarom ook dat je het juiste aantal uur aanvraagt bij de Belastingdienst. Het ligt voor de hand dat de Sociale Verzekeringsbank wederom gebruikt maakt van een peildatum en daar niet van afwijkt.

Gastouders die werken conform de dienstverlening aan huisregeling, hebben net als werknemers altijd recht op doorbetaling.

Noodopvang

Ouders hebben alleen maar recht op noodopvang via hun eigen kinderopvangorganisatie en voor de dagen/uren die op contract staan. Ben je beschikbaar voor noodopvang laat het ons weten. Dit geldt ook als er ouders zijn die niet bij hun gastouders terecht kunnen. Neem zoals altijd gerust contact op met ons, dan kunnen we samen verder kijken,

Ik realiseer me dat jullie veel vragen hebben. Ik ben bereikbaar, ik werk door, en ben er voor jullie en ik sta achter jullie. Door dedrukte rond deze lockdown ben ik misschien niet in staat om jou direct van dienst te kunnen zijn.

Voor de volledigheid

De regels omtrent ziekte/verkoudheid van kinderen, ouders, gastouders en hun huisgenoten blijven onverminderd van kracht

Voor de duidelijkheid, dinsdag 15-12 is nog een gewone opvangdag. Wees alert, pas op elkaar en vang niet op bij verkoudheid en breng je kind niet bij een verkoudheid.